Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej informuje, że 26 lutego 2021 r. minister rodziny i polityki społecznej ogłosił otwarty konkurs ofert w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025.

Celem strategicznym Programu jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa seniorów w życiu społecznym poprzez dofinansowanie rozbudowy infrastruktury ośrodków wsparcia w środowisku lokalnym oraz zwiększenie miejsc w ośrodkach wsparcia „Senior+”.
Celem operacyjnym Programu jest zapewnienie wsparcia seniorom – osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60 lat i więcej.
W konkursie ogłoszonym w ramach programu należy złożyć ofertę w wersji elektronicznej wypełnioną w Generatorze Ofert. Generator Ofert jest dostępny na stronie internetowej https://das.mrips.gov.pl/. Ofertę należy wypełnić, zapisać i złożyć do dnia 24 marca 2021 r. do godz. 16.00.

W przypadku pytań dotyczących generatora ofert informacji udzielają pracownicy Departamentu Polityki Senioralnej w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej w poniedziałki, środy i piątki w godzinach 9.00-12.00 pod nr tel. (22) 461-18-47.
Szczegółowe informacje można uzyskać również otwierając poniższe pliki i odnośniki:

Skip to content