Uniwersytety Trzeciego Wieku

wykaz Uniwersytetów Trzeciego wieku z terenu województwa śląskiego

Rady Seniorów

wykaz gminnych i powiatowych Rad Seniorów

Organizacje Pozarządowe

wykaz NGO: fundacje, stowarzyszenia, itp.

Inne

wykaz grup nieformalnych tj. nieposiadające osobowości prawnej np. kluby seniora

Zgłoś organizację

Baza organizacji seniorskich z terenu Województwa Śląskiego umożliwi nam bezpośredni kontakt z Państwem,
dlatego prosimy o wypełnienie poniższego formularza.

Formularz zgłoszenia organizacji

1 + 4 =

Skip to content