Śląska Rada Seniorów – informacje podstawowe

Co to jest Śląska Rada ds. Seniorów? To organ opiniodawczy i doradczy składający się z maksymalnie 20 członków, przedstawicieli środowisk senioralnych, działających społecznie przy Marszałku Województwa Śląskiego w celu wzmocnienia i rozwoju regionalnej polityki...
Skip to content