Prezydium Rady ds. Seniorów II Kadencji , powołanej Zarządzeniem Marszałka Województwa Śląskiego nr 50/19 z dnia 23 kwietnia 2019 r. stanowią:

Przewodnicząca Rady: Pani Ewa Kulisz

Zastępca Przewodniczącego: Pan Jan Dziedzic

Sekretarz : Pani Teresa Jaskuła

 

IZBA PRZEDSTAWICIELSKA

Prezydium Izby Przedstawicielskiej:

Przewodnicząca: Pani Krystyna Łaźnia

Zastępca Przewodniczącego: Pani Urszula Polubiec

 

Członkowie Izby Przedstawicielskiej:

 1. Bialik Grażyna
 2. Dziedzic Jan
 3. Jaskuła Teresa
 4. Jurczewska- Płońska Krystyna
 5. Łaźnia Krystyna
 6. Mizia Wiesława
 7. Nowak Maria
 8. Piwowarczyk Janina
 9. Polubiec Urszula
 10. Przybylak Stanisław
 11. Swoboda Zdzisław
 12. Tyburczyk Hildegrada Ewa

 

IZBA POLITYKI SENIORALNEJ

Prezydium Izby Polityki Senioralnej:

Przewodniczący: Pan Rafał Marek

Zastępca Przewodniczącego: Pani Bożena Zasępa

 

Członkowie Izby Polityki Senioralnej:

 1. Geilke Zuzanna
 2. Jaskuła Teresa
 3. Jurewicz Krystyna
 4. Kowalska Gabriela
 5. Kulisz Ewa
 6. Marek Rafał
 7. Męcik Krystyna
 8. Mizia Wiesława
 9. Nowak Maria
 10. Skrzypulec- Plinta Violetta
 11. Tyburczyk Hildegrada Ewa
 12. Zasępa Bożena
 13. Zofia Orzechowska
 14. Ewa Paleolog- Demetraki

 

KONTAKT Z RADĄ DS.SENIORÓW:

e-mail: ekulisz@rops-katowice.pl

             tjaskula@rops-katowice.pl

tel: 602 392 008 – Teresa Jaskuła, Sekretarz

 

Posiedzenie Rady ds. Seniorów  odbędzie się 13 września o godz. 12:30 w Sali Szarej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Członkowie Rady ds. Seniorów na posiedzeniu w dniu 27 czerwca 2019 r. Pani Ewa Kulisz- Przewodnicząca Rady ds. Seniorów

Skip to content