Śląska Karta Seniora

Co to jest Śląska Karta Seniora?

To projekt Województwa Śląskiego, którego celem jest zapewnienie dodatkowego wsparcia dla seniorów. Dzięki Śląskiej Karcie Seniora osoby starsze mogą skorzystać z oferty specjalnych usług, ulg oraz szczególnych uprawnień im dedykowanych, świadczonych przez partnerów projektu.

Kim są partnerzy projektu?

Są nimi przede wszystkim instytucje działające w sferze kultury, edukacji, rekreacji oraz firmy usługowe.

INFORMACJE DLA SENIORÓW

Jak mogę skorzystać z oferty?

Aby skorzystać z uprawnień nie jest konieczne ubieganie się o dodatkową kartę/wypełnianie wniosków itp.

Wystarczy jedynie w miejscu, w którym partner świadczy swoją ofertę okazać ważny dowód osobisty, który potwierdzi wiek uprawniający do skorzystania z projektu – 60 lat lub więcej.

Nie ma znaczenia miejsce zamieszkania, więc z projektu mogą skorzystać również seniorzy spoza województwa śląskiego.

Gdzie mogę dowiedzieć się jaka jest aktualna oferta?

Materiały dodatkowe:

 

INFORMACJE DLA PODMIOTÓW ZAINTERESOWANYCH PRZYSTĄPIENIEM DO PROJEKTU

 

Jak mogę zostać partnerem projektu?

W celu przystąpienia do projektu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy (do pobrania poniżej), a następnie przesłać go w wersji elektronicznej na adres

kgaluszka@rops-katowice.pl oraz drogą pocztową do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego (ul. Modelarska 10, 40-142 Katowice).

Po otrzymaniu zgłoszenia koordynator projektu dokona oceny jego kompletności i poprawności. Następnie zainteresowany podmiot zostanie poinformowany pisemnie o przystąpieniu do projektu. Jednocześnie koordynator może zwrócić się z prośbą o uzupełnienie formularza, w przypadku gdy dostrzeże braki lub uchybienia mogące utrudniać realizację projektu.

Szczegółowych informacji na temat projektu i sposobu dołączenia do grona partnerów udzielają pracownicy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, pod numerem telefonu – 32 730 68 51.

Dlaczego warto zostać partnerem projektu?

Partnerzy, które przystąpią do projektu uzyskują wyjątkową szansę, aby:

  • podkreślić swój wizerunek jako podmiotu otwartego na inicjatywy społeczne i przyjaznego seniorom,
  • stać się częścią budowanego na terenie województwa śląskiego systemu wspierania i aktywizacji osób starszych,
  • wesprzeć seniorów poprzez zaoferowanie im atrakcyjnych cenowo ofert /udostępnienie im korzystnych cenowo usług i produktów,
  • pozyskać nowych klientów, dzięki zwiększeniu rozpoznawalności.

Materiały dodatkowe:

Skip to content