13 sierpnia 2019 r. odbył się konkurs pn. „Bytomski Wakacyjny Mam Talent” dofinansowany  ze środków Województwa Śląskiego w ramach małych grantów senioralnych „Śląskie dla Seniora”.

W konkursie wzięli udział seniorzy z pięciu miast Województwa Śląskiego – z Bytomia, Piekar Śląskich, Zabrza, Łubia i Lublińca, którzy na co dzień są mieszkańcami domów pomocy społecznej  i uczestnikami placówek dziennego pobytu.

Konkurs został zorganizowany w ogrodzie Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Bytomiu przez Stowarzyszenie „Bytomska Radość Życia” w Bytomiu wraz ze Stowarzyszeniem Inkluzja z Katowic, które na co dzień współpracują z DPS dla Dorosłych wspierając zadania realizowane dla mieszkańców i pracowników.

Korzystając z pięknej wakacyjnej pogody około 40 seniorów zaprezentowało swoje talenty  w następujących kategoriach:

  • I Wokalna- seniorzy wystąpili na scenie w dwóch kategoriach:
  • Zespoły, w której zaprezentowali się mieszkańcy sześciu placówek przedstawiając po jednym lub dwa utwory wokalne o tematyce śląskiej,
  • Soliści, w której także wystąpili mieszkańcy wszystkich domów (artyści zaśpiewali po jednym utworze wokalnym o tematyce wakacyjnej).
  • II Praca plastyczna pt. „Wakacje marzeń” (praca wykonana w swojej placówce).
  • III Fotograficzna pt. „Pocztówka z wakacji” (praca wykonana w swojej placówce).

Podczas konkursu spośród opiekunów placówek biorących udział w „Wakacyjnym Bytomskim Mam Talent” zostało powołane Jury, które wyłoniło zwycięzców w poszczególnych kategorii.

Na zakończenie konkursu wyróżnionym zespołom oraz artystom, którzy zajęli trzy pierwsze miejsca wręczono nagrody natomiast pozostali uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy.

Konkurs „Wakacyjny Bytomski Mam Talent” pozwolił seniorom na zaprezentowanie swoich umiejętności oraz przyczynił się do integracji środowisk senioralnych z różnych gmin Województwa Śląskiego. Dało to okazję do przedstawienie różnych form twórczości regionalnej, wymianę doświadczeń prowadzonej terapii zajęciowej, rozpowszechnienie twórczości seniorów  oraz integrację społeczną.

 

 

Skip to content