10 października 2019 roku na terenie Domu Pomocy Społecznej Kombatant odbyły się Miechowickie Artystyczne Kombatanckie Integracje – MAKI 2019; wydarzenie artystyczne współfinansowane ze środków Województwa Śląskiego w ramach małych grantów senioralnych „Śląskie dla Seniora”.

MAKI to przegląd artystyczny w konwencji konkursu skierowany do środowiska senioralnego. Wydarzenie dedykowane osobom starszym, mieszkańcom domów pomocy społecznej, uczestnikom dziennych domów samopomocy społecznej, ośrodków wsparcia. Organizatorem przeglądu jest Stowarzyszenie Bytomskie Maki w partnerstwie z Klubem Wolontariusza Maki oraz Samorządem Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej Kombatant w Bytomiu.

Cały projekt trwał od 1 września 2019 r. do 31 października 2019 r.; przegląd artystyczny odbył się 10 października 2019 roku. Do projektu zaproszono zespoły artystyczne ze śląskich domów pomocy społecznej, ośrodków wsparcia zarówno z Bytomia jak i okolicznych śląskich miast. Niestety nie dojechali do nas seniorzy z Tarnowskich Gór, Gliwic i Zabrza. Ostatecznie udział w samym przeglądzie wzięli seniorzy amatorskich senioralnych zespołów artystycznych:

– Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta w Lublińcu,
– Domu Pomocy Społecznej Zacisze w Katowicach,
– Dziennego Domu Senior – Wigor w Bytomiu,
– Środowiskowego Domu Samopomocy Integracja w Bytomiu,
– Domu Pomocy Społecznej Dolomity,
– Domu Pomocy Społecznej Kombatant w Bytomiu.

Całą imprezę uświetnił swoją obecnością Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Bytomiu Pan Jarosław Więcław wraz z pracownikami Wydziału, paniami Mariolą Chrzanowską, Bernadetą Wąsicką i Natalią Ociepka.

Wspaniała publiczność żywiołowo reagowała podczas imprezy aktywnie włączając się do zabawy. Wszystkie występy zostały nagrodzone gromkimi oklaskami, a żartom, śmiechom i ukłonom nie było końca. Dla wszystkich uczestników przeglądu został przygotowany poczęstunek. Występy uczestników przeglądu oceniało Jury Konkursowe powołane spośród przedstawicieli jednostek uczestniczących w przeglądzie, zaproszonych gości oraz organizatorów. Nagrodą główną dla zwycięzców była statuetka porcelanowej Makowej Panienki. Jury Konkursowe nie miało przed sobą łatwego zadania, po naradzie i głosowaniu postanowiło przyznać główną nagrodę zespołowi artystycznemu z Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta w Lublińcu. Jednocześnie przedstawiciele Jury podziękowali wszystkim uczestnikom projektu za wkład pracy, zaangażowanie i wysoki poziom zaprezentowanych występów. Każdy zespół artystyczny otrzymał pamiątkowy dyplom uczestnictwa i zestaw gadżetów.

Na podstawie przeprowadzonych badań, zebranej dokumentacji i materiałów organizatorzy uznali, że osiągnięto zakładane rezultaty projektu tj.: wzrost aktywności osób starszych w zakresie twórczości artystycznej i rozwoju zainteresowań; poprawa funkcjonowania społecznego, pewność siebie, samodzielność, asertywność; rozwój zróżnicowanych form aktywności społecznej; przeciwdziałanie marginalizacji społecznej osób w podeszłym wieku, zamieszkujących w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia; a także wyzwolenie elementu rywalizacji i współzawodnictwa uczestników.

Organizacja przedsięwzięcia oprócz wymiaru artystycznego wpłynęła także na zmianę wizerunku postrzegania osób w podeszłym wieku, aktywizację i integrację środowisk senioralnych, poprzez zaangażowanie członków społeczności jednostek pomocy społecznej co wydatnie przyczyniło się do przeciwdziałania marginalizacji życia społecznego i poprawę jakości ich życia. Ponadto zaprezentowanie się publiczne uczestników przeglądu przyczyniło się do wzmocnienia osobowości seniorów, rozwoju ich zainteresowań; stworzyło także warunki do wielokrotnego uczestnictwa w podobnych imprezach zewnętrznych.

 

Skip to content