Spójna i wspólna polityka senioralna, synergia usług publicznych oraz szeroka oferta atrakcyjnych zniżek i rabatów  dla osób starszych – to podstawowe cele, a zarazem korzyści płynące z integracji lokalnych kart seniora w ramach Śląskiej Karty Seniora – nowego przedsięwzięcia realizowanego przez Województwo Śląskie. W dniu 4 lutego 2020 roku odbyło się w Katowicach kolejne już spotkanie dla przedstawicieli samorządów z terenu województwa śląskiego oraz organizacji senioralnych poświęcone jego omówieniu. Uczestników przywitała Pani Izabela Domogała – Członek Zarządu Województwa Śląskiego. Następnie Pan Grzegorz Baranowski – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego przybliżył zebranym założenia aktualnie wdrażanego przez Województwo Śląskie projektu „Śląskie dla seniora – Śląska Karta Seniora” oraz planowane zmiany w zakresie formuły jego realizacji, która ma opierać się na współpracy Metropolii, powiatów, gmin i Województwa, mającej doprowadzić do zintegrowania lokalnych kart seniora z Projektem wojewódzkim. W dalszej części spotkania Pani Joanna Jeleniewska – Zastępca Dyrektora ROPS przedstawiła planowany przebieg procesu integracji karty, którego zwieńczeniem ma być organizacja Wojewódzkiej Konferencji, na której zawarte zostaną porozumienia pomiędzy Województwem a gminami  o wspólnej realizacji Programu. Co ważne, w przedsięwzięciu tym mogą wziąć udział zarówno gminy posiadające swoje lokalne karty, jak i te, które ich nie wprowadziły.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami ze spotkania i zachęcamy do współpracy.

Prezentacje do pobrania:

Skip to content