10 września 2020 roku, po kilkumiesięcznej przerwie w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach odbyło się posiedzenie Śląskiej Rady ds. Seniorów II kadencji.
Na początku posiedzenia członkowie Rady minutą ciszy uczcili pamięć zmarłej Członkini Rady – Pani Hildegardy Ewy Tyburczyk. Głównym tematem posiedzenia było omówienie projektu Strategii Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2020-30, w części dotyczącej polityki senioralnej. Prezentację na ten temat wygłosiła Pani Dominika Błasiak – kierownik działu Analiz i Programowania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Uwagi Rady zostaną zawarte w formularzu jako opinia Śląskiej Rady ds. Seniorów i przesłane do ROPS. Rozmawiano także o dostępności w czasie pandemii do usług zdrowotnych i trudnej sytuacji osób starszych.
Zdjęcia ze spotkania dostępne są poniżej.

Skip to content