Uprzejmie informujemy, że Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił otwarty konkurs ofert w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 (edycja 2022). Celem Programu jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa seniorów w życiu społecznym poprzez dofinansowanie rozbudowy infrastruktury ośrodków wsparcia w środowisku lokalnym oraz zwiększenie miejsc w ośrodkach wsparcia „Senior+”, tj. poprzez wsparcie działań jednostek samorządu w rozwoju na ich terenie sieci Dziennych Domów „Senior+” i Klubów „Senior+”.

Zasady i warunki konkursu są dostępne na stronach internetowych:

Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać pod adresem e-mail seniorplus@katowice.uw.gov.pl lub pod nr telefonu (22) 461-18-47 w poniedziałki, środy i piątki w godzinach 9.00-12.00.

Skip to content