W związku z planowanym na luty br. ogłoszeniem naboru ofert w ramach programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025 –  Edycja 2023, Departament Polityki Senioralnej w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, zaprasza przedstawicieli podmiotów, które zamierzają ubiegać się o dofinansowanie, do udziału w spotkaniach informacyjnych dotyczących tegorocznego naboru.

Spotkania odbędą się w formule zadanej za pośrednictwem platformy MS Teams:

  • 02-02-2023 r. godz. 10.00
  • 09-02-2023 r. godz. 10.00
  • 15-02-2023 r. godz. 10.00

 

Zgłoszenia należy przesyłać na adres: aktywni@mrips.gov.pl wraz ze wskazaniem preferowanego terminu oraz ewentualnymi pytaniami dotyczącymi naboru.

Skip to content