W dniu 10.03.2023 r. w Sali Błękitnej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego odbyło się XV posiedzenie Śląskiej Rady ds. Seniorów. W spotkaniu uczestniczyło czcigodne grono Seniorów, Dyrekcja Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej wraz z pracownikami oraz Pani Dyrektor Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego, która przedstawiła działalność Departamentu przez pryzmat polityki senioralnej.

Głównym tematem posiedzenia było omówienie planu pracy Rady w 2023 roku.

Skip to content