W dniu 09.06.2023 r. w Sali Błękitnej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego odbyło się XVI posiedzenie Śląskiej Rady ds. Seniorów. W spotkaniu uczestniczyło czcigodne grono Seniorów, Pani Anna Jedynak – Wicemarszałek Województwa Śląskiego, która omówiła system ochrony zdrowia i opiekę nad seniorem w województwie śląskim, Pan Jarosław Wieszołek – Prezes Uzdrowiska Goczałkowice, który przedstawił kwestię rewitalizacji Uzdrowiska Goczałkowice-Zdrój oraz projekty inwestycyjne i nowości ułatwiające pobyt sanatoryjny osobom starszym. Kolejnymi uczestnikami spotkania byli również Pani Alina Bednarz – Radna Sejmiku Województwa Śląskiego, Pracownicy Departamentu Nadzoru Podmiotów Leczniczych i Ochrony Zdrowia Urzędu Marsząłkowskiego Województwa Śląskiego, którzy omówili badania profilaktyczne skierowane do mieszkańców Województwa Śląskiego, w tym do seniorów oraz Pani Anna Zasada-Chorab – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, która przedstawiła program nadchodzącej Silver Silesii.
Skip to content